Đóng

CÁC MẪU LY SỨ IN LOGO NỔI BẬT

Các mẫu ly sứ in logo doanh nghiệp từ giá rẻ đến cao cấp - Ly sứ quà tặng là món quà tặng doanh nghiệp độc đáo và hiệu quả trong các sự kiện truyền thông, tri ân khách hàng, quà tặng cho nhân viên

LY SỨ TRẮNG THƯỜNG

5-19 cái                                        55k

20-49 cái                                      45k

50-99 cái                                      40k

100-199 cái                                  35k

200-499 cái                                  32k

500-999 cái                                  29k

1000-1999 cái                              27k

2000-5000 cái                              25k

>5000 cái                                     Call

Xem thêm
LY SỨ TRẮNG NGÀ

5-19 cái                                        80k

20-49 cái                                      70k

50-99 cái                                      60k

100-199 cái                                  50k

200-499 cái                                  40k

500-999 cái                                  35k

1000-1999 cái                              32k

2000-5000 cái                              28k

>5000 cái                                     Call

Xem thêm
LY SỨ TRẮNG VINALY

5-19 cái                                        80k

20-49 cái                                      70k

50-99 cái                                      60k

100-199 cái                                  35k

200-499 cái                                  32k

500-999 cái                                  29k

1000-1999 cái                              27k

2000-4999 cái                              25k

>5000 cái                                     23k

Xem thêm
LY SỨ TRẮNG VÁT GÓC

5-19 cái                                        80k

20-49 cái                                      80k

50-99 cái                                      70k

100-199 cái                                  45k

200-499 cái                                  42k

500-999 cái                                  39k

1000-1999 cái                              35k

2000-4999 cái                              32k

>5000 cái                                     29k

Xem thêm
LY SỨ KHÔNG QUAI

5-19 cái                                        70k

20-49 cái                                      70k

50-99 cái                                      60k

100-199 cái                                  40k

200-499 cái                                  35k

500-999 cái                                  30k

1000-1999 cái                              27k

2000-4999 cái                              25k

>5000 cái                                     22k

Xem thêm
LY SỨ BẦU CẮT ĐẾ

5-19 cái                                        75k

20-49 cái                                      75k

50-99 cái                                      65k

100-199 cái                                  42k

200-499 cái                                  40k

500-999 cái                                  37k

1000-1999 cái                              33k

2000-4999 cái                              30k

>5000 cái                                     27k

Xem thêm
LY GIỮ NHIỆT NẮP CAO SU

5-19 cái                                        80k

20-49 cái                                      80k

50-99 cái                                      90k

100-199 cái                                  70k

200-499 cái                                  50k

500-999 cái                                  45k

1000-1999 cái                              42k

2000-4999 cái                              37k

>5000 cái                                     32k

Xem thêm
LY BẦU QUAI KIỂU NẮP NGỌN LỬA

5-19 cái                                        140k

20-49 cái                                      120k

50-99 cái                                      110k

100-199 cái                                  80k

200-499 cái                                  77k

500-999 cái                                  71k

1000-1999 cái                              65k

2000-4999 cái                              62k

>5000 cái                                     60k

Xem thêm
LY SỨ TRỤ FULL MÀU

5-19 cái                                        80k

20-49 cái                                      70k

50-99 cái                                      60k

100-199 cái                                  45k

200-499 cái                                  40k

500-999 cái                                  35k

1000-1999 cái                              32k

2000-4999 cái                              29k

>5000 cái                                     27k

Xem thêm
091.435.2622
BÁO GIÁ