LY SỨ TRẮNG TRỤ (IN HÌNH ẢNH)

Chỉ từ: 65.000 VND

Giá sản phẩm bao gồm: Ly sứ + In ấn + Hộp carton trắng.

Giá sẽ rẻ dần nếu số lượng lớn lên.

DÒNG LY :
Ly trắng thường
Ly Trắng Tinh
Ly Minh Long
+ 0 more
Xóa lựa chọn

Bảng Giá Theo Số Lượng

Số lượng Giá
5 -19 58.500 VND153.000 VND
20 -99 52.000 VND136.000 VND
100 -199 45.500 VND119.000 VND
200 -499 42.250 VND110.500 VND
501 + 39.000 VND102.000 VND