LY SỨ BẦU MEN MÀU

Giá: Liên hệ

Kích cỡ sản phẩm 420ml

  • Đường kính miệng: 85mm
  • Chiều cao: 110mm
  • Dung tích: 420ml

Kích cỡ sản phẩm 480ml

  • Đường kính miệng: 87mm
  • Chiều cao: 120mm
  • Dung tích: 420l

*** Giá của sản phẩm khoảng 35k – 75k tùy vào số lượng, dung tích & cách thức in.