LY SỨ TRẮNG IN HÌNH – LY BẦU NẮP LỬA MINH LONG (GIÁ BAO IN)

Chỉ từ: 250.000 VND

Tặng kèm khi đặt Ly Sứ In Hình:

✔️ Hộp đựng Carton 3 lớp.   ✔️ Miễn Phí In Ảnh/Logo

▶️ VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ONLINE ▶️

Tạo thiết kế từ mẫu sẵn

Tạo thiết kế không nền

Thiết kế với ảnh nền

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ONLINE ▶️

Tạo thiết kế từ mẫu sẵn

Tạo thiết kế không nền

Thiết kế với ảnh nền

THIẾT KẾ ONLINE
Xóa

Giá Sản Phẩm

Phí Dịch Vụ/In Logo/Phụ Kiện

Tổng Đơn (Chưa Chiết Khấu)