Đóng

Sản phẩm của làng gốm Phù Lãng mang đặc trưng từ chất liệu đất sét đỏ.