Đóng

Ly Sứ Trắng

Ly sứ trắng men bóng

Ly sứ với nước men sứ bóng loáng, được sản xuất tại Bát Tràng.
Đa dạng về hình dáng như ly sứ trụ, ly sứ bầu, ly sứ vát, ly sứ không quai, ly sứ có quai, có khay


LY SỨ TRẮNG MEN MÁT