Điền form đầy đủ thông tin để đăng ký trở thành ĐỐI TÁC BÁN HÀNG của https://vinaly.vn!

[uap-register]

Block "top-partner-xuat-sac" not found

CƠ CẤU THƯỞNG & HOA HỒNG CHO SALE

Hoa hồng/thưởng sẽ được chốt vào ngày 30 hàng tháng đồng thời hệ thống sẽ reset về hạng (rank) cơ bản mỗi đầu tháng, hoa hồng đơn hàng sẽ được chốt và chuyển nếu đơn hàng đó hoàn tất và thu đủ 100% tiền hàng.

ĐẠI LÝ CẤP 5
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 4
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 3
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 2
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 1
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG

CƠ CHẾ THƯỞNG VÀ HOA HỒNG QUẢN LÝ CỘNG TÁC VIÊN

THƯỞNG TẠO TÀI KHOẢN

HOA HỒNG QUẢN LÝ CTV

CƠ CẤU THƯỞNG & HOA HỒNG CHO SALE

Hoa hồng và thưởng sẽ được chốt vào đầu tháng, hoa hồng đơn hàng sẽ được chốt và chuyển nếu đơn hàng đó hoàn tất và thu đủ 100% tiền hàng.

ĐẠI LÝ CẤP 5
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 4
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 3
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
ĐẠI LÝ CẤP 2
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG
SALE ✪✪✪✪✪
ĐIỀU KIỆN LÊN HẠNG

CƠ CHẾ THƯỞNG VÀ HOA HỒNG QUẢN LÝ CỘNG TÁC VIÊN

THƯỞNG TẠO TÀI KHOẢN

HOA HỒNG QUẢN LÝ CTV