Đóng

Bảng Giá In Sỉ

Loại ly/số lượng 5-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-5000 >5000
Ly sứ trắng 55k  45k 40k 35k 32k 29k 27k 25k  Call
Ly sứ trắng cao cấp 80k 70k 60k 50k 40k 35k 32K 28k  Call
Ly sứ Lòng, quai màu 79k 69k 59k 54k 49k 45k 40k 35k  Call
Ly đủ màu 109k 95k 85k 75k 65k 55k 45k 35k  Call
Ly Dạ Quang 109k  100k 90k 80k 70k 60k 50k 40k  Call
Ly Tình Nhân (cặp) 179k 130k 120k 110k 100k 90k 80k 70k  Call
Ly Đổi màu 139k 100k 90k 80k 70k 65k 55k 52k  Call
Ly bia 109k 80k 70k 60k 50k 45k 40k 35k  Call
Ly Nhũ 109k 100k 90k 80k 70k 60k 50k 40k  Call
Ly bầu có muỗm 129k 110k 89k 75k 65k 55k 52k 49k  Call
091.435.2622