Đóng

BẢNG GIÁ IN LOGO DÀNH CHO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

Bảng giá đã bao gồm in logo.

Ly sứ trắng Thường
 • Số Lượng           Giá
 • 5-19 ly                55k
 • 20-49 ly              45k
 • 50-99 ly               40k
 • 100-199 ly           35k
 • 200-499 ly           32k
 • 500-999 ly           29k
 • 1000-1999 ly       27k
 • 2000-4999 ly       25k
 • > 5000                Call     
XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Trắng Ngà Cao Cấp
 • Số Lượng           Giá
 • 5-19 ly                80k
 • 20-49 ly              70k
 • 50-99 ly              60k
 • 100-199 ly          50k
 • 200-499 ly          40k
 • 500-999 ly          35k
 • 1000-1999 ly      32K
 • 2000-4999 ly      28k
 • > 5000                Call     
XEM CHI TIẾT
Ly Bầu Có Muỗng
 • Số Lượng           Giá
 • 5-19 ly                129k
 • 20-49 ly              110k
 • 50-99 ly              90k
 • 100-199 ly          75k
 • 200-499 ly          65k
 • 500-999 ly          55k
 • 1000-1999 ly      52k
 • 2000-4999 ly      49k
 • > 5000 ly            Call   
XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Viền/Lòng/Quai Màu
 • Số Lượng           Giá
 • 5-19 ly                79k
 • 20-49 ly              69k
 • 50-99 ly              59k
 • 100-199 ly          54k
 • 200-499 ly          49k
 • 500-999 ly          45k
 • 1000-1999 ly      40k
 • 2000-4999 ly      35k
 • > 5000                Call     
XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Bầu Nắp Ngọn Lửa
 • Số Lượng           Giá
 • 5-19 ly                130k
 • 20-49 ly              110k
 • 50-99 ly              85k
 • 100-199 ly          55k
 • 200-499 ly          45k
 • 500-999 ly          40k
 • 1000-1999 ly      38K
 • 2000-4999 ly      35k
 • > 5000                Call     
XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Có Nắp Viền Chỉ Vàng
 • Số Lượng           Giá
 • 5-19 ly                150k
 • 20-49 ly              130k
 • 50-99 ly              105k
 • 100-199 ly          95k
 • 200-499 ly          85k
 • 500-999 ly          75k
 • 1000-1999 ly      69K
 • 2000-4999 ly      64k
 • > 5000                Call     
XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Trắng Bầu

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo.

XEM CHI TIẾT
Ly Trắng Trụ Cao

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo.

XEM CHI TIẾT
Ly Trắng Cắt Góc

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo.

XEM CHI TIẾT
Ly sứ Nắp Silicon Giữ Nhiệt

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo

XEM CHI TIẾT
Ly Màu Sắc Quai Tròn

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo.

XEM CHI TIẾT
Ly Màu Sắc Không Quai

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo

XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Trắng Vát Cao

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo

XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Trắng Vát Men Mát

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo

XEM CHI TIẾT
Ly Sứ Chân Không

Báo giá theo màu sắc và vị trí logo

XEM CHI TIẾT
091.435.2622